logo
ucho   logo bip

 

 

 

 

Kościan, dnia 26 stycznia 2018 r.

ZDP.262.01.2018                                                                                                                                                                          


Informacja z otwarcia ofert na

„Przebudowę drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)”

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 4.611.595,00 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji w latach

Warunki płatności

1.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 -000 Kościan

 

6.954.360,09 zł

31.07.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

BUDIMEX SA

UL. Stawki 40

01 – 040 Warszawa

7.129.216,83 zł

31.07.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

6.962.534,04 zł

31.07.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

4.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

6.780.858,65 zł

31.07.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie


   mgr inż. Dariusz Korzeniowski