logo
ucho   logo bip
 

Kościan, dnia 26 lutego 2018 r.

ZDP.262.03.2018.AZ                                                                                                                                                                          


Informacja z otwarcia ofert na

„Przebudowę drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)”

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 4.611.595,00 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

6.780.858,65 zł

15.09.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

TRAKCJA PRKiI S.A.

Ul. Złota 59 XVIII p., 00 – 120 Warszawa

 

6.875.332,02 zł

15.09.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

 

 

 

Z poważaniem 
DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

 

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2018-02-26 11:56:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2018-02-26 11:56:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2018-02-26 11:58:40)