logo
ucho   logo bip

ZDP.262.03.2017                                                                                                                                                                             Kościan 13.03.2017 r.


Informacja z otwarcia ofert

 

 

 Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami; Dz. U. 2016 r. poz. 1020) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie - 5.238.471,35 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

                     w latach

 

Warunki płatności

1.

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

5.395.977,27 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

   

08.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Płatność wynagrodzenia               z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,               w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

a)                   

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

 

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

 

5.047.213,62 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Płatność wynagrodzenia               z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,               w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

 

3.

Konsorcjum:

INFRAKOM Kościan Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 -000 Kościan,

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 - 000 Kościan

 

5.282.606,74 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Płatność wynagrodzenia               z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,               w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.