logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 2 lutego 2018 r.

ZDP.262.02.2018                                                                                                                                                                          


Informacja z otwarcia ofert na :

„Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 3898P”

Część nr 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin

Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec

 

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie: na część nr 1 zamówienia – 4.966.598,16 PLN, na część nr 2 zamówienia – 4.863.520,22 PLN.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. k.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

Część nr 1:

6.135.284,44 zł

30.09.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

Część nr 2:

 6.101.019,87 zł

31.08.2018 r.

6

2.

BUDIMEX S.A.

Ul. Stawki 40, 01 – 040 Warszawa

Część nr 1:

 5.957.136,00 zł

30.09.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

Część nr 2:

 5.930.742,66 zł

31.08.2018 r.

6

3.

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie

 

Część nr 2:

 5.355.754,26 zł

31.08.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

4.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

 

Część nr 1:

6.077.258,29 zł

30.09.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

Część nr 2:

 5.572.152,37 zł

31.08.2018 r.

6

5.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

Część nr 1:

7.132.524,87 zł

30.09.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

Część nr 2:

 5.970.541,27 zł

31.08.2018 r.

6

 

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

mgr inż. Dariusz Korzeniowski