logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 13 maja 2020 r.

ZDP.262.03.2020.MBJ                                                                                                                                                                         Informacja z otwarcia ofert na:

Rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć Mała – Wyskoć.”

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 5.725.617,18  PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

COLAS Polska Sp. z o.o.

62-070 Palędzie, ul. Nowa 49

 

4.787.791,67 zł

30.09.2020 r.

6 lat

 

a)                

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

 

 

4.454.838,61 zł

30.09.2020 r.

6 lat

 

 

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

5.035.443,75 zł

30.09.2020 r.

6 lat

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

4.

INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o.,

sp. komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

 

5.246.282,20 zł

30.09.2020 r.

6  lat

 

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

                                   

                                                Z poważaniem

 

                                             DYREKTOR

                                    Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

                                         mgr inż. Dariusz Korzeniowski