logo
ucho   logo bip

ZDP.262.10.2019                                                                                                                                                             Kościan, dnia 14 października 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 259.180,99 PLN.

W budżecie na 2019 rok zapisana jest kwota  -95.286,39PLN.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

Czas

rozpoczęcia   usługi

 

Warunki płatności

1.

Firma Usługowo – Transportowa                        KRYS – TRANS Krystian Dembny

Krzan 4, 64 -000 Kościan

 

Zad.2 – 11,34 zł

Zad. 4 –11,34 zł

 

do 31.03.2020 r.

Zad. 2 – 1 h

Zad. 4 – 1 h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo – wartościowe robót w układzie narastającym                          i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

2.

 

Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,                                        ul. Sosnowa 32B/4, 64-000 Kościan

 

 

Zad.5 – 10,80 zł

Zad.9.1 – 15,12 zł

Zad.9.2 – 77,76 zł

 

 

 

 

 

do 31.03.2020 r.

 

Zad.5 – 1 h

Zad.9.1 – 1 h

Zad. 9.2 – 1h

 

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo – wartościowe robót w układzie narastającym                          i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

3.

 

KOM-SYSTEM  Łukasz Haryk

Os. Jagiellońskie 10/1, 64 – 000 Kościan

Zad.1 –  9,97 zł

Zad. 3 –  9,97 zł

Zad. 8.1–  49,79 zł

Zad. 8.2 – 49,79 zł

do 31.03.2020 r.

Zad. 1 – 1 h

Zad. 3 – 1 h

Zad. 8.1 – 1 h

Zad.8.2 – 1h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo – wartościowe robót w układzie narastającym                         i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

                                                       

                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                        Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

                                                        mgr inż. Dariusz Korzeniowski