logo
ucho   logo bip

ZDP.262.07.2016                                                                                                                                                                    Kościan 19.10.2016 r.


Informacja z otwarcia ofert

 

 

 Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami; Dz. U. 2016 r. poz. 1020) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie - 180.699,77 PLN

W budżecie na 2016 rok zapisana jest kwota  60.154,08 PLN.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

 

Czas

rozpoczęcia   usługi

 

Warunki płatności

1

Firma Usługowo-Transportowa

KRYS - TRANS

Krystian Dembny, Krzan 4, 64 - 000 Kościan

 

 

Zad.1 - 5,40 zł

Zad.6 - 5,40 zł

       Zad.7- 5,40 zł

Zad.9 - 5,40 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

 

 

 

 

 

 

Zad.1 - brak

Zad.6 - brak

Zad.7 - brak

    Zad.9-  brak

 

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

 

2

Zakład Robót Drogowych

Krystyna Michałkowska

ul. Północna 16, 62 -050 Rogalinek

 

 

Zad.1 -4,74 zł

 Zad.3- 6,99 zł

        Zad.6- 4,85 zł

 Zad.11- 5,17 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

    Zad.1 - 1h

    Zad.3 - 1h

    Zad.6 - 1h

    Zad.11-  1h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo - Transportowe

Krzysztof  Nadobnik

ul. Ogrodowa 1A, Kiełczewo, 64-000 Kościan

 

 

   

 

 

 

    Zad.2 - 7,50 zł

    Zad.3 - 7,00 zł

    Zad.7 - 8,00 zł

    Zad.8 -  8,00 zł

    Zad.15 -113,40 zł

    Zad.17- 129,60 zł

    Zad.18-  162,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zad.2 - 1h

    Zad.3 - 1h

    Zad.7 - 1h

    Zad.8 -  1h

    Zad.15-  1h

    Zad.17-  1h

    Zad.18-  1h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

 

4

KOM-SYSTEM  Łukasz Haryk

Os. Jagiellońskie 10/1, 64 - 000 Kościan

 

 

 

  

 

    Zad.1 - 4,48 zł

    Zad.6 - 8,52 zł

    Zad.7 - 6,94 zł

    Zad.9 -  5,28 zł

    Zad.13- 8,82 zł

    Zad.20-  212,76 zł

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

    Zad.1 - 1h

    Zad.6 - 1h

    Zad.7 - 1h

    Zad.9 -  1h

    Zad.13-  1h

    Zad.20-  1h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

 

5.

Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak

Sierniki 1, 64-020 Czempiń

 

 

 

    Zad.5 - 12,34 zł

    Zad.11- 8,82 zł

    Zad.14 - 68,87 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

 

 

 

 

 

   

    Zad.5 - 1h

    Zad.11- 1h

    Zad.14 - 1h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

 

6.

ROMASZ Roman Strugała

Domachowo 58, 63 -840 Krobia

 

    Zad.6 - 4,78 zł

    Zad.13- 4,87 zł

    Zad.20 - 96,12 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

 

 

 

 

   

    Zad.6 - 1h

    Zad.13- 1h

    Zad.20 - 1h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

 

7.

Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,                                        ul. Sosnowa 32B/4, 64-000 Kościan

 

 

    Zad.5 -10,80 zł

    Zad.9 -6,86 zł

    Zad.10 -7,29 zł

    Zad.12 - 8,10 zł

    Zad.14- 75,49 zł

    Zad.15-105,84 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

   

 

 

   

    Zad.5 -1h

    Zad.9 -1h

    Zad.10 -1h

    Zad.12 -1h

    Zad.14-1h

    Zad.15-1,5h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

 

8.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM, Wolsztyński Maciej,     Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7,                   64 - 030 Śmigiel

 

 

 

    Zad.4 -8,10 zł

    Zad.12 -9,72 zł

    Zad.16 -162,00 zł

    Zad.18 - 162,00 zł

    Zad.19- 83,16 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

 

 

 

 

   

    Zad.4 -1h

    Zad.12 -1h

    Zad.16 -2h

    Zad.18 -1h

    Zad.19-1h

  

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.