logo
ucho   logo bip

                                                                                                                                                                 Kościan, dnia 15 listopada 2017 r.

ZDP.262.10.2017


Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 71.300,20 PLN.

W budżecie na 2017 rok zapisana jest kwota – 39.186,72 PLN.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

Termin wykonania

Czas rozpoczęcia   usługi

Warunki płatności

1.

Gospodarstwo Rolne Błażej Andrzejewski

Nochowo, ul. Polna 14, 63 – 100 Śrem

 

Zad. 2 – 21,60 zł

 

 

 

 

do 31.03.2018 r.

Zad. 2 – 3 h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo – wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

2.

Firma Usługowo – Transportowa

KRYS – TRANS Krystian Dembny

Krzan 4, 64 – 000 Kościan

Zad. 1 – 13,99 zł

Zad. 2 –  11,88 zł

Zad. 3 – 11,88 zł

 

 

 

 

 

do 31.03.2018 r.

Zad. 1 – 1 h

Zad. 2 – 1 h

Zad. 3. – 1 h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo – wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.