logo
ucho   logo bip

ZDP.262.09.2017                                                                                                                                                                 Kościan, dnia 17 października 2017 r.


Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie - 211.659,16 PLN.

W budżecie na 2017 rok zapisana jest kwota   92.557,25 PLN.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

Czas

rozpoczęcia   usługi

 

Warunki płatności

1

 

Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,                                        ul. Sosnowa 32B/4, 64-000 Kościan

 

 

Zad.5 - 8,10 zł

Zad.8.1 - 127,98 zł

Zad.8.2 -  42,66 zł

Zad.9.1 - 10,67 zł

Zad.9.2 - 63,18 zł

 

 

 

 

 

do 31.03.2018 r.

 

Zad.5 - 1 h

Zad.8.1 - 1 h

Zad.8.2 - 1 h

Zad.9.1 - 1 h

Zad. 9.2 - 1h

 

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym                          i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

2

 

Joanna Siniecka

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

Domachowo 58, 63 - 840 Krobia

 

Zad.3 - 4,74 zł

Zad.8 -  78,84 zł

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2018 r.

 

Zad.3 - 1 h

Zad.8 - 1 h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym                         i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

3

 

KOM-SYSTEM  Łukasz Haryk

Os. Jagiellońskie 10/1, 64 - 000 Kościan

 

Zad.1 - 4,45 zł

Zad. 2 - 6,47 zł

Zad. 4 -  5,24 zł

Zad. 8 - 117,22 zł

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2018 r.

 

Zad. 1 - 1 h

Zad. 2 - 1 h

Zad. 4 - 1 h

Zad. 8 - 1 h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym                         i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.