logo
ucho   logo bip

ZDP.262.10.2018                                                                                                                                                                 Kościan, dnia 11 października 2018 r.


Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie - 305.038,98 PLN.

W budżecie na 2018 rok zapisana jest kwota  -100.659,03 PLN.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

Czas

rozpoczęcia   usługi

 

Warunki płatności

1

 

Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,                                        ul. Sosnowa 32B/4, 64-000 Kościan

 

 

Zad.5 - 9,72 zł

Zad.9.1 - 14,58 zł

Zad.9.2 - 77,76 zł

 

 

 

 

 

do 31.03.2019 r.

 

Zad.5 - 1 h

Zad.9.1 - 1 h

Zad. 9.2 - 1h

 

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym                          i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

2

 

KOM-SYSTEM  Łukasz Haryk

Os. Jagiellońskie 10/1, 64 - 000 Kościan

Zad.1 - 13,32 zł

Zad. 2 - 14,89 zł

Zad. 3 -  13,32 zł

Zad. 8.1-  59,89 zł

Zad. 8.2 - 59,89 zł

do 31.03.2018 r.

Zad. 1 - 1 h

Zad. 2 - 1 h

Zad. 3 - 1 h

Zad. 8.1 - 1 h

Zad.8.2 - 1h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym                         i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

3

 

Firma Usługowo - Transportowa                        KRYS - TRANS Krystian Dembny

Krzan 4, 64 -000 Kościan

 

Zad.2 - 13.86 zł

Zad. 4 -13,86 zł

Zad. 6 - 13,86 zł

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2018 r.

 

Zad. 2 - 1 h

Zad. 4 - 1 h

Zad. 6 - 1 h

 

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym                         i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

                                                        Z poważaniem

 

                                                       DYREKTOR

                                                        Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

                                                        mgr inż. Dariusz Korzeniowski