logo
ucho   logo bip

                                                                                                                                                                    Kościan, dnia 26 kwietnia 2016 r.

 

ZDP.262.03.2016

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2465P CZEMPIŃ - IŁÓWIEC (cz. II)

 

 

1.      W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Oferent wnosi o potwierdzenie, że wykonanie robót z poz.1 kosztorysu ofertowego polega tylko na wkopaniu słupków pasa drogowego. SST D - 01.01.01b opisuje również wyniesienie granic wraz z ich okazaniem właścicielom gruntu.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie robót z poz.1 kosztorysu ofertowego polega tylko na wkopaniu słupków pasa drogowego.

 

2.      Oferent prosi o określenie kategorii ruchu?

        

          Odpowiedź:

             

               Kategoria ruchu  - KR2.

 

 

3.      SST dopuszcza SMA11, natomiast w przedmiarze jest zapis o SMA8.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy ścieralne SMA1150/70?

                                                                        

          Odpowiedź:

         

               Zamawiający nie dopuszcza zastosowania warstwy ścieralnej SMA 11  50/70.

 

 

 

                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                        Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                          w Kościanie

                                                                                                                                               mgr inż. Dariusz Korzeniowski