logo
ucho   logo bip

                                                                                                                                                                               Kościan, dnia 23 maja 2016 r.

 

ZDP.262.04.2016

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3982P UL. ŚMIGIELSKIEJ W KOŚCIANIE WRAZ  Z DOJAZDEM I PLACEM.

 

 

1.      Co należy zrobić z nadmiarem gruntu z korytowania ?

 

Odpowiedź:

 

Nadmiar gruntu z korytowania należy zagospodarować we własnym zakresie.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                                                     Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                                  w Kościanie

                                                                                                                                                          mgr inż. Dariusz Korzeniowski