logo
ucho   logo bip

kościan, dnia 02 sierpnia 2019 r.

ZDP.262.08.2019.MBJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym.”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie 1:

Czy dopuszcza się silnik o pojemności skokowej 4 156?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Tak.

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się silnik czterocylindrowy, wysokoprężny o mocy 106 KM i maksymalny moment obrotowy 461,3 Nm?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Tak.

 

 

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski