logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 15 grudnia 2017 r.

ZDP.262.11.2017.AZ

 

 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na  przebudowę drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno km 0 + 000,00 – 1 + 650,00Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących powyższego postępowania przetargowego.

 

1.   Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe jest taki sam jak na roboty budowlane oraz jest jednym z kryteriów oceny. Minimalny okres gwarancji jaki wymaga Zamawiający to 36 miesięcy.

 

 

Z poważaniem

ZA – CA DYREKTORA ZDP

Adam Gabryelski