logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad "Budową drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo od węzła planowanej drogi ekspresowej S5 w Nietążkowie w ramach zadania : 'Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo".

załącznik