logo
ucho   logo bip

Kościan: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2015/2016
Numer ogłoszenia: 308764 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267264 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38,64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2015/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2015/2016. Wykaz dróg do posypywania i odśnieżania z podziałem na części oraz wszelkie szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 1 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11256,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12735,36
 • Oferta z najniższą ceną: 12735,36 / Oferta z najwyższą ceną: 12735,36
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 2 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22338,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22935,31
 • Oferta z najniższą ceną: 22935,31 / Oferta z najwyższą ceną: 22935,31
 • Waluta: PLN

Część NR: 3   

Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 3 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik,ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18904,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19455,55
 • Oferta z najniższą ceną: 19455,55 / Oferta z najwyższą ceną: 19455,55
 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 4 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM Wolsztyński Maciej, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Przysieka Polska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26860,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27540,00
 • Oferta z najniższą ceną: 27540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27540,00
 • Waluta: PLN

Część NR: 5   

Nazwa: Załadunek piaskarek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10488,96
 • Oferta z najniższą ceną: 10488,96 / Oferta z najwyższą ceną: 12052,80
 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu- trasa przejazdu nr 1 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4860,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4860,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4860,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 2 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5565,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5556,60
 • Oferta z najniższą ceną: 5556,60 / Oferta z najwyższą ceną: 8402,94
 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 3 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8814,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9043,16
 • Oferta z najniższą ceną: 9043,16 / Oferta z najwyższą ceną: 9043,16
 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 4 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4134,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4043,52
 • Oferta z najniższą ceną: 4043,52 / Oferta z najwyższą ceną: 5349,24
 • Waluta: PLN .

Część NR: 10   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 5 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Asenizacyjne i Transportowe Stanisław Adamczak, ul. Sosnowa 32B/4, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5325,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5467,50
 • Oferta z najniższą ceną: 5467,50 / Oferta z najwyższą ceną: 5467,50
 • Waluta: PLN .

Część NR: 11   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 6 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5184,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5184,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5184,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 12   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 7 pługa ( pług i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Asenizacyjne i Transportowe Stanisław Adamczak, ul. Sosnowa 32B/4, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6720,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH   Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6912,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6912,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7776,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 13   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 8 pługa ( pług wykonawcy i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2332,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2280,96
 • Oferta z najniższą ceną: 2280,96 / Oferta z najwyższą ceną: 2280,96
 • Waluta: PLN .

Część NR: 14   

Nazwa: Mieszanie i pryzmowanie mieszaniny do posypywania nawierzchni dróg powiatowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1684,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1579,18
 • Oferta z najniższą ceną: 1579,18 / Oferta z najwyższą ceną: 1579,18
 • Waluta: PLN

Część NR: 15   

Nazwa: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych ( pług i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Asenizacyjne i Transportowe Stanisław Adamczak, ul. Sosnowa 32B/4, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1102,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1058,40
 • Oferta z najniższą ceną: 1058,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1134,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 16   

Nazwa: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych ( pług wirnikowy wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM Wolsztyński Maciej,  ul. Bruszczewska 7, 64-030 Przysieka Polska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1570,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1620,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 17   

Nazwa: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych (spycharko-koparka wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1296,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1296,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1296,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 18   

Nazwa: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych (równiarka wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1570,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1620,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 19   

Nazwa: Usługi sprzętem przy posypywaniu dróg powiatowych ( solarka wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM Wolsztyński Maciej, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Przysieka Polska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4158,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4158,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4158,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 20   

Nazwa: Usługi sprzętem przy posypywaniu i odśnieżaniu ścieżek rowerowych ( piaskarka, pług i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10791,36
 • Oferta z najniższą ceną: 10791,36 / Oferta z najwyższą ceną: 10791,36
 • Waluta: PLN .