logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZDP.262.02.2020.MBJ

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.     Zamawiający :     Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej  nr 3914P Bonikowo – Mikoszki.

 

CPV : 45233140–2

 

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

 3.   Wybrano ofertę firmy :

gart sp. z o.o.   

Golędzinów, ul. Obornicka 80,

55 – 120 Oborniki Śląskie

 

ž  Cena – 60,00 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

TRANS-MASZ S.A.

ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński

 

ž  Cena – 36,65 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 76,65  pkt

 

EMULEX Kalinowski Sp. z o. o.

ul. Cz. Tańskiego 16, 73 – 102 Stargard

 

ž  Cena – 33,39 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 73,39  pkt

 

     Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o.

     Podbrzezie Dolne ul. Leśna 9, 67-120 Kożuchów

    

ž  Cena – 31,82 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 71,82 pkt                                                                                               Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski