logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 18 września 2019 r.

ZDP.262.09.2019

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Zamawiający :     Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

    „Modernizację masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3897P”

 

    CPV :45233140-2,

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

 3.   Wybrano ofertę firmy :

 

        Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

        ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno

 

ž  Cena – 60,00 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

     

     Przedsiębiorstwo Drogowe

  „ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

     63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

 

ž  Cena – 36,94 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 76,94 pkt

  

     POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

     ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

 

ž  Cena – 33,14 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 73,14  pkt

 

    INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o., sp. komandytowa

    ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

ž  Cena – 50,25 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 90,25 pkt

 

 

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Adam Gabryelski