logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych"

Kościan, dnia 10 lipca 2015 r.

ZDP.262.07.2015

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

2.              Przetarg nieograniczony na:                                                                                                                               Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych”   

   CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 

 • Cena  95%
 • Okres gwarancji 5%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Ago drogi sp. z o.o.   

Golędzinów, ul. Obornicka 80, skr.6

55 – 120 Oborniki Śląskie

 • Cena – 95,00 pkt
 • Okres gwarancji – 3 pkt

      Uzyskało  łącznie 98,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

 1. TRANS – MASZ S.A

ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński

 • Cena – 58,36 pkt
 • Okres gwarancji – 3 pkt

      Uzyskało  łącznie 61,36 pkt

 

 1. EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.

ul. Cz. Tańskiego 16, 73-102 Stargard Szczeciński

 • Cena – 74,19 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 79,19 pkt

 

 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5, 62 – 800 Kalisz
 • Cena – 71,93 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 76,93 pkt

 

 1. Firma Budowlano – Usługowa

            EKO – BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy

            Lisewo 2B, 62 – 310 Pyzdry                                                           

 • Cena – 85,79 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 90,79 pkt