logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 16 kwietnia 2019 r.

ZDP.262.02.2019.MBJ

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Zamawiający :     Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych 

 

CPV : 45233140–2

 

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

 3.   Wybrano ofertę firmy :

 

ago drogi sp. z o.o.   

Golędzinów, ul. Obornicka 80,

55 – 120 Oborniki Śląskie

 

ž  Cena – 60,00 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

TRANS-MASZ S.A.

Ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński

 

ž  Cena – 42,85 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 82,85  pkt

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

Ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

 

ž  Cena – 51,98 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 91,98 pkt

 

S – PROBUD Sp. z o. o.

Ul. Rzeźnicza 6 – 8, 73 – 110 Stargard

 

ž  Cena – 45,77 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 85,77 pkt

 

EMULEX Kalinowski Sp. z o. o.

Ul. Cz. Tańskiego 16, 73 – 102 Stargard

 

ž  Cena – 37,23 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 77,23  pkt

 

     BITUNOVA Sp. z o. o.

Ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

Biuro Bierawa

Ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa

 

ž  Cena – 27,67 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 67,67  pkt

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski