logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 07 lipca 2017 r.

ZDP.262.05.2017

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający:       Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 - 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

2.      Przetarg nieograniczony na:  Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych.                                                                                                                                                                    

CPV  45.23.31.40-2, (roboty drogowe),                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

  • Cena  60%
  • Okres gwarancji 40%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Ago drogi sp. z o.o.   

Golędzinów, ul. Obornicka 80,

55 - 120 Oborniki Śląskie

 

  • Cena - 60,00 pkt
  • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

1.    Firma Budowlano - Usługowa

  „ EKO - BUD" s.c.

    Elżbieta, Jacek Majdeccy

    Lisewo 2B, 62 - 310 Pyzdry

 

  • Cena - 44,02 pkt
  • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 84,02 pkt