logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 15 września 2016 r.

ZDP.262.06.2016

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 - 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

2.      Przetarg nieograniczony na:                                                                                                                                                                              Przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3575P i 3945P Nowa Wieś - Żegrówko - Karśnice na terenie Powiatu Kościańskiego."                                                                   

       CPV 45.23.31.40-2  (roboty drogowe), CPV45.22.11.19-9 (roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)                                                                                                                                                                                                                                                     

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 • Cena  60%
 • Okres gwarancji 40%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

DROMOST PLUS Sp. z o.o.

Żabno 2A, 63 - 112 Brodnica

 

 • Cena - 60,00 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

 1. EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55 - 040 Kobierzyce

 • Cena - 48,18 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 88,18 pkt

 

 1. COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62 - 070 Palędzie

 • Cena - 50,91pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 90,91 pkt

 

 1. Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o. o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

 • Cena - 46,47 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskało  łącznie 86,47 pkt