logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 28 maja  2018 r.

ZDP.262.06.2018.AZ

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.   Zamawiający:   Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

tel. 65  512 74 18, fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Przebudowę dróg powiatowych nr 3921P, 3902P, 3907P i 3934P”

Część nr 1 – Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3921 na odcinku Lubiń – Bieżyń

Część nr 2 – Modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3902P na odcinku Spławie – Stare Bojanowo

Część nr 3 – Modernizacja masą bitumiczną dróg powiatowych nr 3907P i 3934P w m. Wonieść

 

CPV : 45233140–2

 

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

×           Cena  60%

×           Okres gwarancji 40%

 

Część nr 1 : Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3921 na  odcinku Lubiń – Bieżyń

 

3.   Wybrano ofertę firmy :

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń

 

×        Cena – 60,00 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o. o., Sp. k.

Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

×        Cena – 58,10 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 98,10 pkt

 

 POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

×        Cena – 55,05 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 95,05 pkt

 

Część nr 2 : Modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3902P na odcinku Spławie – Stare Bojanowo

 

5.   Wybrano ofertę firmy :

 

POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

×        Cena – 60,00 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 100,00 pkt

 

6.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń

 

×        Cena – 54,49 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 94,49 pkt

 

 INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o. o., Sp. k.

Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

×        Cena – 50,87 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 90,87 pkt

 

 

Część nr 3 : Modernizacja masą bitumiczną dróg powiatowych nr 3907P i 3934P w m. Wonieść

 

7.   Wybrano ofertę firmy :

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń

 

×        Cena – 60,00 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

8.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

×        Cena – 56,85 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 96,85 pkt

 

 INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o. o., Sp. k.

Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

×        Cena – 53,07 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 93,07 pkt

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski