logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 13 czerwca 2019 r.

ZDP.262.04.2019

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Zamawiający :     Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Przebudowę drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 ( Czacz)

 

    CPV : 45233140-2, 45100000-8,45110000-1,

         45232440-8, 45233221-4, 45233290-8,                                                                                   

 

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

 3.   Wybrano ofertę firmy :

 

        Przedsiębiorstwo Drogowe

  „ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

ž  Cena – 60,00 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

     

      COLAS Polska Sp. z o.o.

      62-070 Palędzie, ul. Nowa 49

 

ž  Cena – 53,72 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 93,72  pkt

 

      STRABAG Sp. z o.o.

      ul. Parzniewska 10

      05-800 Pruszków

 

ž  Cena – 51,32 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 91,32 pkt

 

      MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

      30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W

 

ž  Cena – 44,91 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 84,91 pkt

 

 

    INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o., sp. komandytowa

    ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

ž  Cena – 57,57 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 97,57  pkt

 

                                                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

                                                                                                                                                   mgr inż. Dariusz Korzeniowski