logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 28 czerwca 2016 r.

ZDP.262.05.2016

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 - 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi powiatowej nr 3902P na odcinku Koszanowo - Stare Bojanowo"

     CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 

 • Cena  95%
 • Okres gwarancji 5%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63 - 800 Gostyń

 

 • Cena - 95,00 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

 1. STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków

 

 • Cena - 80,05 pkt
 • Okres gwarancji - 4 pkt

      Uzyskała  łącznie 84,05 pkt

 

 1. COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62 - 070 Palędzie

 

 • Cena - 83,91 pkt
 • Okres gwarancji - 5pkt

      Uzyskała  łącznie 88,91 pkt

 

 1. ATA - TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A.

Osiedle Cechowe 31, 64 - 840 Budzyń

 

 • Cena - 59,49 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 64,49 pkt

 

 

 

 1. EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55 - 040 Kobierzyce

 

 • Cena - 75,83 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 80,83 pkt

 

 1. Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9,

01 - 518 Warszawa

 

 • Cena - 88,15 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 93,15 pkt

 

 1. Konsorcjum:

DROMOST PLUS Sp. z o.o.

Żabno 2A, 63 - 112 Brodnica

Zakład Robót Drogowych

      Marek Dachtera

ul. Ks. I Posadzego 5B, 62 - 040 Puszczykowo

 

 • Cena - 91,64 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 96,64 pkt

 

 1. Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o. o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

 

 • Cena - 76,66 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 81,66 pkt

 

 1. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64 - 100 Leszno

 

 • Cena - 76,93 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 81,92 pkt