logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 1 lutego 2018 r.

ZDP.262.12.2017.AZ

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.   Zamawiający:   Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

tel. 65  512 74 18, fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Przebudowę drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno km 0 + 000,00 – 1 + 650,00.

CPV 45233140–2  , 45232332–8

 

Wyboru oferty dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

 

×          Cena  60%

×          Okres gwarancji 40%

 

3.   Wybrano ofertę firmy :

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

„DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

 

×        Cena – 60,00 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

×        Cena – 56,02 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 96,02 pkt

 

 

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie

 

×        Cena – 46,83 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 86,83 pkt

 

 

 

Z poważaniem 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

mgr inż. Dariusz Korzeniowski