logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 02 marca 2017 r.

ZDP.262.01.2017

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 - 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

2.      Przetarg nieograniczony na:     Przebudowę drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Żelazno - granica powiatu- (Stankowo) km 1+650,00- 3 + 840,00.                                                                                                                                                                                       

       CPV 45.23.31.40-2  (roboty drogowe),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 • Cena  60%
 • Okres gwarancji 40%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 • Cena - 60,00 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

 • Cena - 55,22 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskało  łącznie 95,22 pkt

 1. EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55 - 040 Kobierzyce

 • Cena - 43,29 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 83,29 pkt

 1. COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62 - 070 Palędzie

 • Cena - 50,30pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 90,30 pkt

 1. Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o. o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

 • Cena - 44,56 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskało  łącznie 84,56 pkt