logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 04 lipca 2019 r.

ZDP.262.05.2019

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Zamawiający :     Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć Mała - Wyskoć – droga

 powiatowa nr 3899P ( Turew).

    CPV :45233140-2, 45231300-8,  

                45311200-2, 45315600-4,

                45315100-9, 45232210-7, 45316110-9

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

 3.   Wybrano ofertę firmy :

 

        Przedsiębiorstwo Drogowe

  „ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

ž  Cena – 60,00 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

     

      COLAS Polska Sp. z o.o.

      62-070 Palędzie, ul. Nowa 49

 

ž  Cena – 55,18 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 95,18 pkt

  

 INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o., sp. komandytowa

    ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

ž  Cena – 51,99 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 91,99  pkt

 

      STRABAG Sp. z o.o.

      ul. Parzniewska 10

      05-800 Pruszków

 

ž  Cena – 52,21 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 92,21 pkt

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski