logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 13 lipca 2017 r.

ZDP.262.06.2017

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający:       Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 - 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

2.      Przetarg nieograniczony na:  Przebudowę drogi powiatowej nr 3937P ul. Krętej  w m. Stare Bojanowo.                                                                                                                                                                    

CPV  45.23.31.40-2 (roboty drogowe),                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

  • Cena  60%
  • Okres gwarancji 40%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

POL - DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

ul. Podmiejska 2, 78 - 500 Drawsko Pomorskie

 

 

  • Cena - 60,00 pkt
  • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

1. Konsorcjum:

    INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o.

    Sp. kom.

    ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

    INFRAKOM Sp. z o. o.

    ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

 

  • Cena - 46,96 pkt
  • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 86,96 pkt

 

2. Przedsiębiorstwo Drogowe

  „DROGBUD" - Gostyń Sp. z o. o.

   Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

 

  • Cena - 53,84 pkt
  • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 93,84 pkt