logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 02 grudnia 2019 r.

ZDP.262.12.2019

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Zamawiający :     Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3941P Kościan – Kokorzyn w m. Szczodrowo.

    CPV : 45233140-2, 45100000-8,45110000-1, 45232440-8, 45233221-4, 45233290-8,

              45233280-5                                                                                    

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

 3.   Wybrano ofertę firmy :

       Firma Usługowo - Handlowa Jacek Malepszy

       ul. Gronowska 35, 64 – 100 Leszno

ž  Cena – 60,00 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

     

      P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

      ul. Grabińska 8, 42 – 283 Boronów

 

ž  Cena – 41,56 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 81,56 pkt

  

     INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o., sp. komandytowa

     ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

ž  Cena – 54,92 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 94,92  pkt

 

      POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

      ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

    

ž  Cena – 54,88 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 94,88 pkt

 

     Przedsiębiorstwo Drogowe

  „ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

     63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

 

ž  Cena – 58,01 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 98,01 pkt

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski