logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 22 marca 2018 r.

ZDP.262.03.2018.AZ

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.   Zamawiający:   Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

tel. 65  512 74 18, fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Przebudowę drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)

 

CPV : 45233140-2, 45100000-8, 45110000-1, 45232440-8, 45233221-4, 45233290-8

 

Wyboru oferty dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

×          Cena  60%

×          Okres gwarancji 40%

 

3.   Wybrano ofertę firmy :

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

„DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń

 

×        Cena – 60,00 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

TRAKCJA PRKiI S.A.

Ul. Złota 59, XVIII p., 00 – 120 Warszawa

 

×        Cena – 59,18 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 99,18 pkt

 

 

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski