logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 13 czerwca 2016 r.

ZDP.262.04.2016

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 - 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:                                                                                                                            Przebudowę drogi powiatowej nr 3982P ul. Śmigielskiej w Kościanie wraz z dojazdem   i placem."

     CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 

 • Cena  95%
 • Okres gwarancji 5%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

BUD - BRUK Mielcarek Sp. z o.o.

Ul. Sokolnicza 1A, 64 - 020 Czempiń

 

 • Cena - 95,00 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

1.   PUB „ BRUKPOL" s.c.

     Strzelce Wielkie 81c, 63 - 820 Piaski

 

 • Cena - 84,79 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 89,79 pkt

 

2.  TAR - DROG Sp. z o.o. Sp.k.

     ul. Poznańska 62a, 62 - 080 Tarnowo Podgórne

 

 • Cena - 79,35 pkt
 • Okres gwarancji - 4 pkt

      Uzyskała  łącznie 83,35 pkt

 

3.  Firma Usługowa - Handlowa

     Michał Kubiak

     ul. Narutowicza 4, 64 - 000 Kościan

 

 • Cena - 94,57 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 99,57 pkt

 

4.   Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR

      Zygmunt Marszałek

      Nowa Wieś , ul. Przemęcka 41a

      64-234 Przemęt

 

 • Cena - 86,67 pkt
 • Okres gwarancji - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 91,67 pkt