logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 20 marca 2017 r.

ZDP.262.02.2017

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający:       Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 - 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

2.      Przetarg nieograniczony na:  Rozbudowę drogi powiatowej nr 3898P na odcinku  Słonin -    Czempiń.                                                                                                                                                                               

CPV 45.23.31.40-2, 45.10.00.00 -8, 45.11.00.00 -1, 45.23.32.21 -4, 45.23.32.90 -8, 45.31.61.10 -9  (roboty drogowe),                                                                                                                    

45.23.24.40 -8, 45.23.24.10 -9 ( roboty sanitarne)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 • Cena  60%
 • Okres gwarancji 40%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

 • Cena - 60,00 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 1. COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62 - 070 Palędzie

 • Cena - 45,69 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 85,69 pkt

 

 1. STRABAG Sp. z o.o.

             ul. Parzniewska 10,

             05-800 Pruszków

 • Cena - 51,84 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 91,83 pkt

 1. Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o. o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

 • Cena - 52,15 pkt
 • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskało  łącznie 92,15 pkt