logo
ucho   logo bip

                                                                                      Kościan, dnia 07 sierpnia 2020 r.

ZDP.262.05.2020

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.     Zamawiający :    Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P w miejscowości Nacław wraz                           z oświetleniem.

CPV: 45233140-2, 45317300-5, 45316110-9, 45231400-9

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

  1. Wybrano ofertę firmy :

 

POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. ul. Podmiejska 2,

78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

ž  Cena – 60,00 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

 

ž  Cena – 59,32 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 99,32 pkt

 

 Konsorcjum:

Lider

INFRAKOM CHWALIM Sp. z o.o., sp.k

66-120 Kargowa, Chwalim 109

Partner

INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o., sp. komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

ž  Cena – 58,36 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 98,36 pkt

 

Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski