logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 28 marca 2017 r.

ZDP.262.03.2017

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający:       Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 - 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

2.      Przetarg nieograniczony na:  Rozbudowę drogi powiatowej nr 3913P na odcinku  DK5 - Słonin.                                                                                                                                                                           

CPV  45.23.31.40-2, (roboty drogowe),                                                                                                                    

           45.23.24.40 -8,  ( roboty sanitarne)

           45.21.61.10 -9, ( roboty elektryczne)

           45.23.21.50 -8, ( roboty wodociągowe)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

  • Cena  60%
  • Okres gwarancji 40%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

  • Cena - 60,00 pkt
  • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

  1. STRABAG Sp. z o.o.

             ul. Parzniewska 10,

             05-800 Pruszków

  • Cena - 56,12 pkt
  • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskała  łącznie 96,12 pkt

  1. Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o. o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

  • Cena - 57,33 pkt
  • Okres gwarancji - 40,00 pkt

      Uzyskało  łącznie 97,33 pkt