logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 22 marca 2018 r.

ZDP.262.04.2018.AZ

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.   Zamawiający:   Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

tel. 65  512 74 18, fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 3898P”,

Część nr 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec

 

CPV : 45233140–2

 

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

×           Cena  60%

×           Okres gwarancji 40%

 

Część nr 1 : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin

 

3.   Wybrano ofertę firmy :

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

„DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń

 

×        Cena – 60,00 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

TRAKCJA PRKiI S.A.

Ul. Złota 59, XVIII p., 00 – 120 Warszawa

 

×        Cena – 59,72 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 99,72 pkt

 

 Część nr 2 : Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec

 

5.   Wybrano ofertę firmy :

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

„DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63 – 800 Gostyń

 

×        Cena – 60,00 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

6.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

COLAS Polska Sp. z o. o.

Ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie

 

×        Cena – 56,49 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 96,49 pkt

 

STRABAG Sp. z o. o.

Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

 

×        Cena – 53,32 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 93,32 pkt

 

TRAKCJA PRKiI S.A.

Ul. Złota 59, XVIII p., 00 – 120 Warszawa

 

×        Cena – 54,03 pkt

×        Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskało  łącznie – 94,03 pkt

 

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski