logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 27 maja 2020 r.

ZDP.262.03.2020

 

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Zamawiający :     Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Racot –   Darnowo - Wyskoć Mała – Wyskoć.”

 

    CPV :    45233140-2, 45232150-8, 45316110-9                                                                                                                                                              

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

 3.   Wybrano ofertę firmy :

       Przedsiębiorstwo Drogowe

    „ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

       63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

ž  Cena – 60,00 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

     

      COLAS Polska Sp. z o.o.

      Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

 

ž  Cena – 55,83 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 95,83 pkt

 

     

      POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

      ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

    

ž  Cena – 53,08 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 93,08 pkt

 

     INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o., sp. komandytowa

     ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

ž  Cena – 50,95 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 90,95 pkt

 

 

Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski