logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 16 sierpnia 2019 r.

 

ZDP.262.08.2019

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Zamawiający :     Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:Zakup ciągnika rolniczego        z zamontowanym ładowaczem czołowym.”

    CPV :16700000-2, 34390000-7                                                                                  

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

 3.   Wybrano ofertę firmy :

    

      KUNERT Spółka Jawna

      Poladowo 70, 64-030 Śmigiel

           Cena – 60,00 pkt

      Okres gwarancji – 10,00 pkt

 Uzyskała  łącznie – 70,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Adam Gabryelski