logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 29 października 2019 r.

ZDP.262.10.2019

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

tel.  0  65  512 74 18, fax.  0 65  511 74 90

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2019/2020.

 

CPV 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9

 

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

  • Cena  60%
  • Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia 40%

 

  1. Wybrano ofertę firm :

 

FIRMA USŁUGOWO – TRANSPORTOWA

KRYS – TRANS Krystian Dembny

Krzan 4, 64 – 000 Kościan

 

Zadanie nr 2

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 4

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

 

Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak, 

Kiełczewo, ul. Sosnowa 32B/4, 64 – 000 Kościan

            

 Zadanie nr 5

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 9.1 (załadunek piaskarek)

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 9.2 (mieszanie i pryzmowanie mieszaniny)

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

KOM – SYSTEM Łukasz Haryk

os. Jagiellońskie 10/1, 64 – 000 Kościan

 

Zadanie nr 1

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 3

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 8.1 (posypywanie ścieżek rowerowych)

     Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 8.2 (odśnieżanie ścieżek rowerowych)

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)  Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr ZDP.262.10.2019 na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego  sezon 2019/2020” dla zad.6 i zad.7.

 

UZASADNIENIE

 

Podstawa prawna : Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu nr ZDP.262.10.2019 dotyczącym wyboru wykonawców na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2019/2020”, dla wyżej wymienionego zamówienia  na zad.6 i zad.7 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski