logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 02 listopada 2015 r.

 

ZDP.262.11.2015

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

                                               ul. Gostyńska 38,

                               64 - 000 Kościan

                                  tel.  0  65  512 74 18

                                  fax.  0 65  511 74 90

2.              Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2015/2016.

CPV 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9

3.              Ogłoszenie o postępowaniu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Dane o ofertach: Złożonych ofert: 5, z czego odrzucono , wykluczono lub zwrócono 0.     

4.              Wybrano ofertę firmy :

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM, Wolsztyński Maciej, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64 - 030 Śmigiel.

 Zadanie nr 4

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 3 pkt

      Uzyskało  łącznie 98,00 pkt

Zadanie nr 16

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 3 pkt

      Uzyskało  łącznie 98,00 pkt

Zadanie nr 19

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 3 pkt

      Uzyskało  łącznie 98,00 pkt

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe

            Krzysztof Nadobnik Kiełczewo, ul. Ogrodowa 1A

      64 - 000 Kościan

 Zadanie nr 2

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 3

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 8

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 17

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 18

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

 

 

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak

            Sierniki 1, 64-020 Czempiń

 Zadanie nr 1

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 5

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 6

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 7

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 9

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 11

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 13

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 20

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „NOWAK", Michał Nowak,

Czacz, ul. Ogrodowa 13, 64 - 030 Śmigiel.

 Zadanie nr 14

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 • Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,                                        ul. Sosnowa 32B/4.

             Zadanie nr 10

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 12

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 15

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 3 pkt

      Uzyskało  łącznie 98,00 pkt

 

 

Wyboru poszczególnych ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

 

 • Cena  95%
 • Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia 5%

 

5.      Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punków:

 

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM, Wolsztyński Maciej, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64 - 030 Śmigiel.

 Zadanie nr 12

Cena - 84,44 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 3 pkt

      Uzyskało  łącznie 87,44 pkt

Zadanie nr 18

Cena - 95,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 3 pkt

      Uzyskało  łącznie 98,00 pkt

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe

            Krzysztof Nadobnik Kiełczewo, ul. Ogrodowa 1A

      64 - 000 Kościan

 Zadanie nr 7

Cena - 62,82 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 67,82  pkt

Zadanie nr 15

Cena - 88,66 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 93,66 pkt

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak

            Sierniki 1, 64-020 Czempiń

 Zadanie nr 14

Cena - 93,56 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 98,56 pkt

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „NOWAK", Michał Nowak,

Czacz, ul. Ogrodowa 13, 64 - 030 Śmigiel.

 Zadanie nr 5

Cena - 89,28 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 94,27 pkt

 • Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,  ul. Sosnowa 32B/4.

             Zadanie nr 5

Cena - 94,15 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 99,15 pkt

Zadanie nr 9

Cena - 71,81 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 76,81 pkt