logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 09 listopada 2016 r.

 

ZDP.262.07.2016

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

                                               ul. Gostyńska 38,

                               64 - 000 Kościan

                                  tel.  0  65  512 74 18

                                  fax.  0 65  511 74 90

2.              Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2016/2017.

CPV 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9

 

3.              Wybrano ofertę firmy :

 • Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

      ul. Północna 16, 62 -050 Rogalinek

 Zadanie nr 3

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskał  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 6

Cena -60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskał  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 11

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskał  łącznie 100,00 pkt

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe

            Krzysztof Nadobnik Kiełczewo, ul. Ogrodowa 1A

      64 - 000 Kościan

 Zadanie nr 2

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 8

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 15

Cena - 55,99 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

    Uzyskało  łącznie 95,99 pkt

 

Zadanie nr 17

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

 • KOM - SYSTEM Łukasz Haryk

Os. Jagiellońskie 10/1, 64 -000 Kościan

Zadanie nr 1

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 7

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 9

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 13

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

           Zadanie nr 20

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak

            Sierniki 1, 64-020 Czempiń

 Zadanie nr 14

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

 • Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,                                        ul. Sosnowa 32B/4.

             Zadanie nr 5

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 10

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 12

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM, Wolsztyński Maciej, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64 - 030 Śmigiel.

 Zadanie nr 4

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Zadanie nr 16

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 20 pkt

      Uzyskało  łącznie 80,00 pkt

Zadanie nr 18

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 19

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

 

Wyboru poszczególnych ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

 

 • Cena  60%
 • Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia 40%

 

4.      Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 • Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska

      ul. Północna 16, 62 -050 Rogalinek

 Zadanie nr 1

Cena - 56,72 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskał  łącznie 96,72 pkt

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe

            Krzysztof Nadobnik Kiełczewo, ul. Ogrodowa 1A

      64 - 000 Kościan

 Zadanie nr 3

Cena - 59,90 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 99,90 pkt

Zadanie nr 7

Cena - 52,06 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 92,06 pkt

Zadanie nr 18

Cena - 57,99 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 97,99 pkt

 • KOM - SYSTEM Łukasz Haryk

Os. Jagiellońskie 10/1, 64 -000 Kościan

Zadanie nr 6

Cena - 34,14 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskała  łącznie 74,14 pkt

 • Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak

            Sierniki 1, 64-020 Czempiń

 Zadanie nr 5

Cena - 52,49 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskała  łącznie 92,51 pkt

Zadanie nr 11

Cena - 35,17 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskała  łącznie 75,17 pkt

 

 • Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,                                        ul. Sosnowa 32B/4.

             Zadanie nr 9

Cena - 46,20 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 86,20 pkt

Zadanie nr 14

Cena - 54,74 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 94,74 pkt

Zadanie nr 15

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 30 pkt

      Uzyskało  łącznie 90,00 pkt

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM, Wolsztyński Maciej, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64 - 030 Śmigiel.

 Zadanie nr 12

Cena - 49,99 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

      Uzyskało  łącznie 89,99 pkt