logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 21 listopada 2017 r.

ZDP.262.10.2017.AZ

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

tel. 65  512 74 18, fax.  65  511 74 90

 

2.              Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2017/2018 – II

 

CPV 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9

 

Wyboru oferty dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

×        Cena  60%

×        Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia 40%

 

3.              Wybrano ofertę firmy :

 

Firma Usługowo – Transportowa KRYS – TRANS Krystian Dembny

Krzan 4, 64 – 000 Kościan

 

Zadanie nr 1

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 2

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 3

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt