logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 30 października 2017 r.

ZDP.262.09.2017

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.   Zamawiający:   Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

                                     ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

                                     tel.  0  65  512 74 18, fax.  0 65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2017/2018.

 

CPV 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9

 

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

·      Cena  60%

·      Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia 40%

 

3.  Wybrano ofertę firm :

 

   Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak 

   Kiełczewo, ul. Sosnowa 32B/4, 64 – 000 Kościan

            

   Zadanie nr 5

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

   Zadanie nr 9.1 (załadunek piaskarek)

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

   Zadanie nr 9.2 (mieszanie i pryzmowanie mieszaniny)

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

   Zadanie nr 8.2 (odśnieżanie ścieżek rowerowych)

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

 

  KOM – SYSTEM Łukasz Haryk

   os. Jagiellońskie 10/1, 64 – 000 Kościan

 

   Zadanie nr 2

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

   Zadanie nr 4

Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

   Zadanie nr 8.1 (posypywanie ścieżek rowerowych)

     Cena – 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

   Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak, 

   Kiełczewo, ul. Sosnowa 32B/4, 64 – 000 Kościan

 

   Zadanie nr 8.1(posypywanie ścieżek rowerowych)

Cena – 54,95 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia – 40 pkt

Uzyskała  łącznie 94,95 pkt