logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 07 listopada 2018 r.

ZDP.262.11.2018

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38, 64 - 000 Kościan

tel.  0  65  512 74 18, fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2018/2019.

 

CPV 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9

 

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

  • Cena 60%
  • Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia 40%

 

3.              Wybrano ofertę firm :

 

Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak, 

Kiełczewo, ul. Sosnowa 32B/4, 64 - 000 Kościan

            

 Zadanie nr 5

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 9.1 (załadunek piaskarek)

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 9.2 (mieszanie i pryzmowanie mieszaniny)

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

 

KOM - SYSTEM Łukasz Haryk

os. Jagiellońskie 10/1, 64 - 000 Kościan

 

Zadanie nr 1

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 3

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 8.1 (posypywanie ścieżek rowerowych)

     Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 8.2 (odśnieżanie ścieżek rowerowych)

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

 

FIRMA USŁUGOWO - TRANSPORTOWA

KRYS - TRANS Krystian Dembny

Krzan 4, 64 - 000 Kościan

 

Zadanie nr 2

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 4

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 6

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt

Zadanie nr 7 ( ładowarka)

Cena - 60,00 pkt

Czas rozpoczęcia usługi od zgłoszenia - 40 pkt

Uzyskała  łącznie 100,00 pkt