logo
ucho   logo bip

 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S 5 w Nietążkowie w ramach zadania : " Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo.

Ogłoszenie opublikowane w DZ. U. UE w dniu 27.05.2017 r pod numerem 2017/S 101 - 200167

 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

zał. nr 1 do SIWZ

zał.nr 2 do SIWZ

zał. nr 3 do SIWZ

zał. nr 4 do SIWZ

zał. nr 5 do SIWZ

Instrukcja wypełniania dokumentu JEDZ

Dokumentacja przetargowa

http://bip.powiatkoscian.wokiss.pl/ftp/DokumentacjaBoguszyn.zip