logo
ucho   logo bip

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch tablic informacyjno - pamiątkowych dla zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 3909 na odcinku Wieszkowo - Żelazno - granica powiatu - ( Stankowo)"

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wzór tablicy