logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 14.10.2015 r.

ZDP .262.11.2015

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR ZDP.262.11.2015 NA:

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie

powiatu kościańskiego - sezon 2015/2016

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  dokonuje następujących zmian w SIWZ:

  Zmienia się załącznik nr 4 do SIWZ. ( formularz ofertowy)

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpił błąd pisarski.

 

                                                                                              

                                                                                                Z poważaniem

                                                                         Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                w Kościanie

                                                                                   mgr inż. Dariusz Korzeniowski

                                                                                                                                                                                                            

 

 Załączniki:

zał.nr 1 ( formularz ofertowy)