logo
ucho   logo bip
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. F.Ratajczaka w Kościanie
OŚWIADCZENIE OGŁASZAJĄCEGO NABÓR PARTNERA
TREŚĆ OŚWIADCZENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Durek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2018-04-26 16:00:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2018-04-26 16:02:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2018-04-26 16:02:10)
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/18, który został ogłoszony  w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Durek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2018-04-05 13:54:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2018-04-05 13:57:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2018-04-05 16:14:31)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na biuro w budynku Warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Durek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-12-31 10:09:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-12-31 10:09:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2018-04-05 16:16:45)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przy ul. Młyńskiej 5.

 

  TREŚĆ OGŁOSZENIA

  Załączniki do ogłoszenia:

  Regulamin - warunki przetargu

  Formularz ofertowy

  Oświadczenie

  Projekt umowy najmu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Durek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-12-16 15:59:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-12-16 16:04:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2018-04-05 16:16:07)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYPrzetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczenia z zapleczem z przeznaczeniem na bar szkolny w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-08-21 13:13:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-08-21 13:13:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-08-21 13:13:15)
OGŁOSZENIE O PRZETARGUPrzetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczenia z zapleczem z przeznaczeniem na bar szkolny w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajcza
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Załączniki do ogłoszenia:
Regulamin przetargu
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Projekt umowy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-08-04 15:20:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-08-04 15:20:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2015-08-04 15:20:30)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAInformacje o zmienianym ogłoszeniu:138350-2014,data 24.04.2014r.Przebudowa schodów zewnętrznych i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejśc
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-08-29 15:15:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-08-29 15:16:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-08-29 15:15:31)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlaneKościan: Wymiana okien w piwnicy, korytarzach i na klatce schodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Fr. Ratajczaka w Kościa
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-07-18 20:11:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-07-18 20:12:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-07-18 20:11:45)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przetargu na wymianę okien w piwnicy, korytarzach i na klatce schodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie p
TREŚĆ OGŁOSZENIA z dnia 26 czerwca 2014r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-06-26 11:50:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-06-26 11:51:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-06-26 11:50:55)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot. przetargu na wymianę okien w piwnicy, korytarzach i na klatce schodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie pr
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-06-12 12:01:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-06-12 12:02:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-06-12 12:01:55)
Zmiany w treści SIWZ - 29.05.2014 r.dot. przetargu na wymianę okien w piwnicy, korytarzach i na klatce schodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wiel
 
ZAKRES ZMIAN
 
ZMIENIONY KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik nr 8 do SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-05-29 17:04:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-05-29 17:06:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-05-29 17:05:54)
Kościan: Wymiana okien w piwnicy, korytarzach i na klatce schodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a Numer ogłoszenia: 173270–2014;data zamieszcz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-05-22 17:35:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-05-22 18:32:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-05-22 18:31:55)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Kościan: Przebudowa schodów zewnętrznych i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkół Pon
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-04-24 10:08:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-04-24 10:08:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-04-24 10:08:12)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na przebudowę schodów zewnętrznych i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkół P

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na przebudowę schodów zewnętrznych i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a.

Treść ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-04-08 14:55:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-04-08 15:07:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-04-08 15:07:04)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU– roboty budowlane Przebudowa schodów zewnętrznych i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
TREŚĆ OGŁOSZENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki do specyfikacji
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem dotyczącym art.22 ust.1 ustawy Prawo
2. Wykaz osób
3. Wykaz wykonanych robot
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Projekt umowy
7. Kosztorys ofertowy
8. Projekt techniczny
      1. STRONA TYTUŁOWA
      3. Balustrada rys.A-5
      4. Fundamenty rys.K-1
    10. Plan graficzny
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-03-21 17:17:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-03-21 20:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-03-21 20:32:15)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlaneKościan: Wymiana okien w pomieszczeniach klas, gabinetów i sanitariatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2013-06-04 16:13:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2013-06-04 16:13:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2013-06-04 16:13:21)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na wymianę okien w pomieszczeniach klas, gabinetów i sanitariatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Ko
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2013-05-09 15:58:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2013-05-09 15:58:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2013-05-09 15:58:24)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneWymiana okien w pomieszczeniach klas, gabinetów i sanitariatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowski

Odpowiedź 2
na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wymianę okien w pomieszczeniach klas, gabinetów i sanitariatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a.

TREŚĆ ODPOWIEDZI - 29 kwietnia 2013r.

Odpowiedź 1
na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na wymianę okien w pomieszczeniach klas, gabinetów i sanitariatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a.

TREŚĆ ODPOWIEDZI - 24 kwietnia 2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wymiana okien w pomieszczeniach klas, gabinetów i sanitariatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zał. nr 1 do SIWZ
zał. nr 2 do SIWZ
zał. nr 3 doSIWZ
zał. nr 4 do SWIZ
zał. nr 5 do SWIZ
zał. nr 6 do SIWZ
zał. nr 7 do SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2013-04-22 11:58:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2013-04-29 14:43:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2013-04-29 14:43:41)
Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-12-27 19:45:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-12-27 19:52:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-12-27 19:52:47)
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajęcie od 1 stycznia 2013 roku na okres do 3 lat lokali użytkowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-12-04 19:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-12-04 19:07:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-12-04 19:07:40)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na odświeżeniu i pomalowaniu sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie ul. Wielichowska 43a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-07-17 21:40:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-07-17 21:40:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-07-17 21:40:24)
Zapytanie ofertowe Nr 3/2012na usługę polegającą na odświeżeniu i pomalowaniu sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie ul. Wielichowska 43a
Treść zapytania ofertowego: str 1, str 2, str 3
Do pobrania: Załączniki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-07-09 21:14:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-07-09 21:14:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-07-09 21:14:07)
Kościan: Modernizacja stropodachu oraz prace remontowe klatki schodowej w pionie mieszkalnymw budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a.Numer ogłoszen

Kościan: Modernizacja stropodachu oraz prace remontowe klatki schodowej w pionie mieszkalnym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a.

Numer ogłoszenia: 210530 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Treść ogłoszenia:

strona 1

strona 2

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-06-20 21:16:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-06-20 21:24:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-06-20 21:24:31)
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację stropodachu oraz prace remontowe klatki schodowej w pionie mieszkalnym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-06-05 19:19:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-06-05 19:20:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-06-05 19:19:45)
Kościan: Modernizacja stropodachu oraz prace remontowe klatki schodowej w pionie mieszkalnym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a.

Numer ogłoszenia: 150582 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka , ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 065 5114135, faks 065 5126466.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.zsp-koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła ponadgimnazjalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stropodachu oraz prace remontowe klatki schodowej w pionie mieszkalnym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja stropodachu oraz prace remontowe klatki schodowej w pionie mieszkalnym w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.30-4, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 3.000 PLN, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie nr konta 90 8666 0004 0100 0579 2000 0004, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty 3.000 PLN w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę i godzinę uznania na rachunek Zamawiającego (datę i godzinę wpływu na konto Zamawiającego), a nie dokonania polecenia przelewu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert wykonał jedną robotę budowlaną dotyczącą modernizacji stropodachu wraz z ociepleniem na kwotę co najmniej 150.000 PLN brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: A. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i posiadają niezbędne kwalifikacje tzn. uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych obejmujących specjalności: 1.konstrukcyjno-budowlaną, 2.instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Proponowane osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe lub średnie techniczne oraz doświadczenie min.5 lat. Osoba proponowana na kierownika budowy winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (min.5 lat). Wykonawca musi przedstawić informację o dysponowaniu tymi osobami. B. oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że: A. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 PLN ( w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie). B. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 150.000 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć: A. wypełniony kosztorys ofertowy B. pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, strony umowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę ceny umownej. W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę: A. kierownika budowy wymienionego w umowie (osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje), B. podwykonawcy. Zmiany umowy dotyczyć mogą przedłużenia terminu realizacji umowy, w sytuacji wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac, przesunięcie terminu nastąpi o taką liczbę dni, w których trwały niekorzystne warunki atmosferyczne - potwierdzeniem zaistnienia tej sytuacji będzie wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, zawierający daty wstrzymania prac i ich ponownego rozpoczęcia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp-koscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie ul. Wielichowska 43a 64-000 Kościan sekretariat E.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie ul. Wielichowska 43a 64-000 Kościan sekretariat E.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 26.06.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.Formularz ofertowy wraz z ośwIadczeniem dotyczącym art. 22 ust.1 ustawy Prawo

2. Przedmiar robót dach

2, Przemiar robót klatka schodowa

3.Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.

4, Wykaz wykonanych robót

5. Oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia

6.Oświadczenie dotyczące art. 24.1.2

7. Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-05-11 13:44:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-05-11 17:41:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2012-05-11 17:40:32)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - roboty budowlane.

Kościan: Przebudowa schodów zewnętrznych, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz naprawa dachu nad wejściem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a.
Numer ogłoszenia: 249252 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka, ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 065 5114135, faks 065 5126466 , strona internetowa www.zsp-koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa schodów zewnętrznych, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz naprawa dachu nad wejściem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa schodów zewnętrznych, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz naprawa dachu nad wejściem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.20.00-2, 45.22.35.00-1, 45.26.25.00-6, 45.26.12.10-9, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.32.00.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·                  1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·                  2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przeprowadził dwa postępowania na przebudowę schodów zewnętrznych i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz naprawę dachu nad wejściem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a w trybie przetargu nieograniczonego, w których nie wpłynęły żadne oferty. Zgodnie z art. 67.1.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z powyższym zdecydowano o przeprowadzeniu postępowania w celu wyboru Wykonawcy zadania, w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·                  PRB PARTNER Sp. z o.o., ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paweł Pawlak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2011-08-18 13:27:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2011-08-19 11:16:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2011-08-19 11:16:06)
DRUGIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Przebudowa schodów zewnętrznych , montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz naprawa dachu nad wejściem do Zespo

Numer ogłoszenia: 218622 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka , ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 065 5114135, faks 065 5126466.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół szkół ponadgimnazjalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa schodów zewnętrznych , montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz naprawa dachu nad wejściem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa schodów zewnętrznych , montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz naprawa dachu nad wejściem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.20.00-2, 45.22.35.00-1, 45.26.25.00-6, 45.26.12.10-9, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.32.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 2.500 PLN, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie nr konta 09 8666 0004 0100 0579 2000 0007, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty 2.500 PLN w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub kopia poświadczona przez wykonawcę lub osobę upoważnioną). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę i godzinę uznania na rachunek Zamawiającego (datę i godzinę wpływu na konto Zamawiającego), a nie dokonania polecenia przelewu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: A. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i posiadają niezbędne kwalifikacje tzn. uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych obejmujących specjalności: 1.konstrukcyjno-budowlaną, 2.instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3.instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Proponowane osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe lub średnie techniczne oraz doświadczenie min.5 lat. Osoba proponowana na kierownika budowy winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (min.5 lat). Wykonawca musi przedstawić informację o dysponowaniu tymi osobami. B. oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć: 1. wypełniony kosztorys ofertowy 2. pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, strony umowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę ceny umownej. W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę: 1. kierownika budowy wymienionego w umowie (osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje), 2. podwykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp-koscian.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Wielichowska 43A 64-000 Kościan sekretariat C.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 09:50, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Wielichowska 43A 64-000 Kościan sekretariat C.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 08.09.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Projekt budowlany oraz szczegółowe specyfikacje techniczne.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2011-07-29 12:25:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2011-07-29 13:51:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2011-07-29 13:51:27)