"Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" - świadczenie usług asystenckich