"Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" - świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich 17.02.2020 r.