"Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" - świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 

załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 - formularz ofertowy

załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5 - wzór umowy

załącznik nr 6 - dziennik usług opiekuńczych

załącznik nr 7 - dziennik usług asystenckich

załącznik nr 8 - karta usług opiekuńczych

załącznik nr 9 - karta usług asystenckich

załącznik nr 10 - kontrakt trójstronny          

Lista wiadomości